Vlonck, het energieke bureau voor échte organisatieverandering en teamontwikkeling

Richt u zich in uw leiderschap op resultaten én mensen? En gelooft u ook dat veranderen vraagt om interventies in de feitelijke, zakelijke en rationele bovenstroom én in de invloedrijke en krachtige onderstroom van organisaties? Dan kijken wij met dezelfde veranderkundige bril naar de ontwikkeling van organisaties.

Het is onze missie om uw complexe verander- en/of ontwikkelvraag terug te brengen tot een heldere en duidelijke essentie. Mét een haalbare oplossingsrichting en -aanpak. Die wij niet van buitenaf komen brengen, maar samen met u van binnenuit ontwikkelen.

Onze stijl ➝

Wat doen we? ➝

Wat geloven we? ➝

Bij onze aanpak gaat het erom het volledige potentieel van uw organisatie in en aan te zetten en te laten renderen. Het gaat ons daarbij om de mensen in uw organisatie (noem het cultuur), maar altijd met een scherp oog en sensitiviteit voor strategie, systemen en structuur.

Als verandering nodig is, is Vlonck er. Iedere fase in uw organisatieverandering heeft zijn eigen dynamiek en kansen om de beweging te versterken en de verandering ook echt te realiseren. Samen met u blijven we scherp op de dynamiek en kansen.

Een organisatie is geen 100% rationeel geheel waarin alles langs de wetten der logica verloopt. Een organisatie is - met alle systemen, structuren, processen en procedures - vooral een samenspel van mensen en een systeem met een logische samenhang.

Uw organisatie is veel meer dan alles wat u kunt zien, meten en becijferen. Uw organisatie wordt ook gedefinieerd en bepaald door alles wat we niet zien, wat in de ‘onderstroom’ gebeurt en voelbaar is.
Wij geloven dat het overgrote deel dáár gebeurt: in die onderstroom, onder het wateroppervlak. Veel organisaties sturen op de ‘bovenstroom’: de zichtbare, analytische en bedrijfsmatige aspecten van de organisatie. Maar beweging, energie en verandering ontstaat pas echt als ook de onderstroom ‘mee kan’. Daar gaat het om de meningen, belangen, voorkeuren, talenten, valkuilen, overtuigingen en drijfveren van professionals en leidinggevenden, maar ook om ongeschreven regels, dynamieken en patronen die bestaan in uw organisatie.

In onze overtuiging is een succesvolle verandering alleen mogelijk als bovenstroom en onderstroom samenwerken. De onderstroom lijkt vaak een complex en moeilijk grijpbaar iets. Maar onze ervaring is dat met de nodige organisatiesensitiviteit en een goed afgestelde ‘antenne’ vrij snel duidelijk wordt wat nodig is om eventuele blokkades in de onderstroom op te lossen en de kracht in de onderstroom weer te ervaren. En daarmee successen in de bovenstroom te realiseren.

Wat geloven we?

Het gebeurt vooral in de
bekijk onze stijl
onderstroom
van uw organisatie
We ondersteunen directie en management, en onze eerst opdracht is daarbij uw vraag helder krijgen. Onze eerste stap in de diagnose. Hier zijn we meteen kritisch en steunend, analytisch en sensitief. En kijken we graag samen met u in de spiegel.

Dan uw organisatie bevragen, beluisteren, bekijken en voelen wat er speelt, in de boven- en in de onderstroom. Om de diagnose compleet te maken. Dat doen we onder meer door gesprekken met leidinggevenden en medewerkers te voeren, door stakeholders te spreken, door meetings bij te wonen. Alles altijd in overleg met u.

Onze diagnose met u bespreken. Helder en scherp. Met duidelijke conclusies en eerlijke aanbevelingen. Hier worden we altijd om gewaardeerd.

Waar mogelijk de organisatie zelf de verandering verder laten oppakken en daarmee onszelf zo snel mogelijk overbodig maken. En waar nodig de aanbevelingen (helpen) implementeren en uitvoeren.

WAT DOEN WE?

Onze stijl

Vlonck: observeert kritisch ➝ stelt de juiste vragen ➝ brengt beweging ➝ heeft oog voor de kracht en last van patronen en dynamieken ➝ benoemt eerlijk ➝ heeft respect en begrip voor organisatie en mensen ➝ werkt aan wat er in uw systeem nodig is ➝ vindt de pragmatische aanpak ➝ formuleert een duidelijke en rake diagnose ➝ geeft sturing aan het proces ➝ koerst op resultaat ➝ is betrokken ➝ schuwt de spanning niet

neem contact op ➝